World Medicine tüm çalışanlarına eşit fırsat tanıyan, profesyonel bir iş ortamı içinde bireylerin kendilerini geliştirmesine destek olan ve kariyer olanağı sağlayan, gelişmesinde vazgeçilmez unsuru “insan kaynağı” olarak belirlemiş bir kuruluştur.

World Medicine, insana yatırım yapmayı temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir. Başarısının arkasında kaliteli ve eğitimli insan gücü yatmaktadır.

Çalışanlarına fırsat yaratmanın ve destek olmanın sahip olduğu vizyona ulaşmada en önemli anahtar olduğunun bilincindedir.

Hedeflerimiz çerçevesinde oluşturduğumuz “World Medicine İnsan Kaynakları Politikamız” aşağıdaki esaslara dayanır:

  • İyi eğitimli, gelişime ve yeniliklere açık, yaratıcı, çalışkan, dinamik, takım çalışmasına yatkın ve şirket kurum kültürüne uygun olan profesyonel bir çalışan ekibi oluşturarak gelişimini sağlamak,
  • Çalışanlarının motivasyon ve memnuniyetini yüksek tutmak,
  • Kuruma bağlılıklarını güçlendirilerek verimli işler ortaya çıkmasını sağlamak,
  • Şeffaflık prensibine uygun bir şekilde gerekli haberleşme kaynaklarını kullanarak her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasına ortam hazırlamak,
  • Çalışanların kendilerini geliştirmeleri, potansiyellerini açığa çıkarmaları için gerekli ortam ve olanakları sunmak,
  • Çabayı ve katkıyı ödüllendirerek, fark yaratan çalışanları ön plana çıkarmak,
  • Objektif değerlendirmeler yapmaktır.

Şirketimizde öğle yemeği imkanı sağlamaktadır. Tüm çalışanlarımızın iş yerlerine kolayca ulaşabilmeleri için servis imkanı bulunmaktadır. Yıl içinde sosyal aktiviteler yaparak şirket içi iletişimi ve çalışan motivasyonunu güçlendirmektedir.